Project EARTHWORK

Het is lastig om je het landschap van Nederland voor te stellen zonder dijken. Maar hoe oud zijn deze typisch Nederlandse aardwerken (Engels: earthworks) eigenlijk?

Dit is de vraag die Project EARTHWORK wil beantwoorden. Vanuit Wageningen Universiteit werkt Prof. Jakob Wallinga (leerstoelgroep Bodemgeoegrafie en Landschap) samen met wetenschappers en andere partijen aan een beter begrip in hoe en wanneer onze voorouders het landschap veranderden om hun leefomstandigheden te verbeteren.

'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek'

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)  is gericht op onderzoek waarbij innovatieve (en/of conventionele) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een kennisketenbrede duurzame onderzoeksinfrastructuur. Het programma stimuleert samenwerking binnen de kennisketen, maar ook van de kennisketen met maatschappelijke stakeholders uit publieke en semipublieke sectoren en het archeologische bedrijfsleven.