Locaties

Ermelo

 • Vindplaatstype: mogelijk Romeins marskamp
 • Verwachte datering: mogelijk Romeinse Tijd
 • Site type: possible Roman marching camp
 • Expected date: possibly Roman period

Tholen-Nieuwlandsedijk

 • Vindplaatstype: dijk 
 • Verwachte datering: Middeleeuwen/Vroeg-Moderne Tijd 
 • Site type: dyke 
 • Expected date: Middle Ages/Early Modern period 

Den Burg, Texel                     

 • Vindplaatstype: middeleeuwse ringwalburg
 • Verwachte datering: Middeleeuwen
 • Site type: medieval ringfort
 • Expected date: Middle Ages